GIỚI THIỆU

“Cổng thông tin điện tử Tổng cục Du lịch” được xây dựng nhằm nâng cao năng lực quản lý ngành Du lịch trên cơ sở tin học hóa, đẩy mạnh liên kết thông tin phục vụ các chương trình tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, tăng cường kết nối công tác giữa Tổng cục Du lịch (Tất cả các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch) với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, phục vụ công tác quản lý, điều hành, thông tin, quảng bá hình ảnh, hoạt động du lịch trong và ngoài nước.

 

Tất cả những giao dịch điện tử với Tổng cục Du lịch được thực hiện trên Cổng này thông qua các trình duyệt Internet thông dụng. Người dùng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cần khởi tạo một tài khoản (Username) cho mình và được sự chấp thuận từ hệ thống.

 

Sau khi có tài khoản, người sử dụng có thể truy cập để NHẬN, GỬI văn bản, báo cáo, thông báo, công văn, ảnh, video… lên hệ thống, hoặc theo dõi trạng thái văn bản về quá trình và kết quả sử lý, hoặc một số thông tin khác do hệ thống cho phép.

 

Người sử dụng có thể dùng tài khoản một lần hoặc nhiều lần NHẬN, GỬI văn bản.

 
website dịch vụ du lịch